Độ phân giải ảnh chấp nhận để in ấn

Để thành phẩm in ấn của quý khách được chất lượng nhất, Thế Giới In Ấn chỉ chấp nhận các file ảnh với độ phân giải và yêu cầu

Chia sẻ :
Back To Top