Bảng giá in nhanh name card

Ghi chú:

- Nếu có cán màng 2 mặt sẽ cộng thêm 20.000đ/hộp.

- Nếu in giấy mỹ thuật: + Giấy Econo 300gsm thêm 10.000/hộp + Giấy Elica 250gsm thêm 10.000/hộp

Chia sẻ :
Back To Top